REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (423/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Saloisten Katsastus Oy Ehrolantie 8 92150 RAAHE

 

2. Rekisterin nimi

Katsastusmuistuttaja

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella Saloisten Katsastus ja sen Internet-palveluiden käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiin. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla.

 

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.

Ajoneuvojen perustiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä.

 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

6. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden tietoja Saloisten katsastuksen ketjuun kuulumattomille ulkopuolisille tahoille. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö muutoin niin edellyttää. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla. Pääsy tietoihin on rajattu rekisterin ja järjestelmän ylläpidosta vastaaviin henkilöihin.

  

© Saloisten Katsastus
Powered by Softers